O mnie

Pobierz CV
język polski

Cześć, mam na imię Paweł

Jestem Full Stack developerem z 15 letnim doświadczeniem w tworzeniu aplikacji internetowych. Jestem również aktywnym uczestnikiem społeczności programistycznej, chętnie dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi. Mam doświadczenie jako prelegent na konferencjach branżowych, prowadzę szkolenia zarówno techniczne dla programistów jak i biznesowe dla klientów.

W swojej pracy kładę nacisk na dobre praktyki programistyczne i zwracam szczególną uwagę na jakość kodu oraz bezpieczeństwo i wydajność aplikacji. Moim osobistym celem jest ciągłe doskonalenie swoich umiejętności i rozwijanie kariery zawodowej w branży IT.

Obecnie pracuję jako lider zespołu w jednej z wiodących firm informatycznych w Polsce, gdzie odpowiadam za rozwój i utrzymanie aplikacji biznesowych. Do moich obowiązków należy również analiza biznesowa projektów, tworzenie standardów, wyznaczanie kierunku rozwoju technologicznego oraz mentoring. Jako leader zespołu dążę do tworzenia oprogramowania, które jest łatwe w użyciu dla użytkowników, a jednocześnie wydajne i stabilne.

Backend-end skills

PHP >= 8.29.5 / 10
Symfony > 4 / Laravel > 8 / MVC9.5 / 10
WordPress / WooCommerce9.0 / 10
MySQL / MariaDB / PostgreSQL8.5 / 10
SOLID / REST / Architecture / Design Patterns8.5 / 10
Docker / CI/CD / DevOps7.5 / 10
Elasticsearch / Redis / Bash8.0 / 10

Front-end skills

HTML5 / CSS3 / SASS9.0 / 10
JS / ES6 / jQuery8.5 / 10
Bootstrap / Tailwind7.0 / 10
Webpack / npm7.5 / 10
React.js / Alpine.js8.0 / 10
Low level programing4.5 / 10
Agile / Scrum / Product discovery 7.5 / 10

Umiejętności

 • Praca w metodologii Scrum, znajomość Agile oraz Waterfall.
 • Rozwinięte umiejętności miękkie, prowadzenie prelekcji, prowadzenie szkoleń dla pracowników oraz klientów.
 • Praca z klientem w nurcie Product Discovery.
 • Modelowanie wymagań biznesowych, tworzenie wycen czasowych oraz kosztowych projektów i zdadań.
 • Mentoring pracowników, prowadzenie Code Review, tworzenie standardów oraz narzędzi developerskich.
 • Prowadzenie technicznych rozmów rekrutacyjnych, ocena kwalifikacji kandydatów.
 • Znajomość narzędzi typu: JIRA, Trello, Basecamp, Gitlab/Github issues, Teamwork, Asana, Redmine.

 • Szerokie pojęcie o architekturze aplikacji oraz rozwiązaniach technologicznych - od rozwiązań mobilnych, headless, poprzez rozwiązania webo'we, aż do AI.
 • Znajomość Git Flow, praca z Pull/Merge Request'ami, Code Review, Github Actions.
 • Znajomość TDD, DDD, oraz architektur MVC, CQRS, Event Driven.
 • Znajomość SOLID, KISS, DRY, PSR standards. Codzienne przestrzeganie zasad Clean Code. Tworzenie dokumentacji.
 • Znajomość REST, SOAP oraz JSON/XML API.

 • Praca ze skalowalnymi bazami danych MySQL / MariaDB, znajomość PostgreSQL oraz Redis.
 • Znajomość New Relic / Datadog, analiza APM i optymalizacja aplikacji.
 • Znajomość technologii Elasticsearch oraz Kibana, operowanie na dużych zbiorach danych.
 • Praca z OpenAI API, umiejętność implementacji rozwiązań ML - PHP RubixML, Brain.js
 • Praca z ekosystemem Laravel, znajomość Laravel Dusk, Forge, Zero, Sail, Socialite, Livewire, Cashier.
 • Szeroka umiejętność implementacji zewnętrznych API(Salesforce, PayU, PayPal) oraz umiejętność tworzenia REST API.
 • Tworzenie obrazów Docker, konfiguracja CI/CD, automatyzacja testów(unit tests, e2e tests, smoke tests).

 • Hobbystyczna znajomość C++ oraz node.js dla urządzeń IoT (Raspberry PI, Arduino).
 • Umiejętność tworzenia interfejsów stron i aplikacji internetowych w HTML / CSS / SCSS. Praca z Figma oraz Adobe XD.
 • Tworzenie reaktywnych aplikacji w oparciu o framework React.js. Integracje stanu aplikacji z API, tworzenie autoryzacji w oparciu o JWT.
 • Umiejętność pracy z front-end'em aplikacji w oparciu o Tailwind. Tworzenie rozwiązań RWD, praca w podejściu Mobile Fist.
 • Znajomość Vanilla JS, umiejętność konfiguracji Webpack.

Doświadczenie

Develtio - Tech Leader

wrzesień 2019 - obecnie, Katowice / zdalnie

 • Develtio to software-house wspierający klientów w przekształcaniu tradycyjnych usług w produkty cyfrowe.
 • Jako leader zajmuję się realizacją dużych projektów komercyjnych w oparciu o frameworki MVC(Laravel, Symfony, PHP, WordPress + WooCommerce), określaniem architektury implementowanych rozwiązań oraz zbieraniem założeń biznesowych i technicznych podczas warsztatów w procesie Product Discovery.
 • Moje stanowisko Tech / Team Leader’a odpowiada również za rozwój zespołu programistów, mentoring i wyznaczanie kierunku rozwoju technologicznego, tworzenie narzędzi i ich utrzymanie.

Polcode - Senior PHP Dev

luty 2016 - lipiec 2019, Katowice

 • Polcode to software-house realizujący projekty dla klientów zagranicznych - głównie USA oraz UK.
 • Pracując na stanowisku Senior PHP Developera odpowiedzialny byłem za development aplikacji w technologiach Laravel, WordPress + WooCommerce oraz OOP PHP.
 • Rozwinąłem umiejętności miękkie oraz umiejętność pracy z klientem angielskojęzycznym.
 • Rozwinąłem także umiejętności technicznye w zakresie back-endu oraz front-endu. Poznałem szeroki zakresu technologii, rozwiązań i architektur.

Kogga.pl

kwiecień 2009 - styczeń 2016, Sosnowiec - Katowice

 • Prowadzenie własnej agencji interaktywnej Kogga.pl
 • Kierowanie niewielkim zespołem programistów i grafików.
 • Szeroki zakres usług - od aplikacji Facebook, poprzez aplikacje mobilne, witryny internetowe, aż do rozwiązań e-commerce.
 • Stworzenie i rozwijanie własnego CMS w oparciu o czysty PHP.
 • Realizacja około 25 projektów rocznie.

Mocne strony

 • Łączenie podejścia programistycznego i biznesowego podczas rozwiązywania problemów.
 • Łatwość komunikacji i pracy w zespole, zdolność do motywowania i inspirowania zespołu.
 • Zdolność do planowania i organizacji pracy własnej jak i zespołu.
 • Odpowiedzialność za prace, sumienność. Umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, na poziomie B2.
 • Umiejętność pracy pod presją, otwartość na sugestie innych.
 • Zdolność do szybkiego uczenia się i dostosowywania do zmieniających się warunków.

Edukacja

Studia inżynierskie

14 styczeń 2014, Gliwice

Uzyskanie dyplomu inżyniera. Skończenie wydziału Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej, na kierunku Informatyka. Specjalizacja: programowanie internetu.

Technikum informatyczne

30 czerwiec 2010, Sosnowiec

Ukończenie Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu. Specjalizacja: aplikacje internetowe.

TLDR

Get things done.